Energy technologies, s.r.o.
Antona Petrovského 21/2528
010 01 Žilina

IČO: 364 158 71
DIČ: 202 177 8979
IČ DPH: SK 202 177 89 79

Tel: + 421 41 700 18 18
e-mail: e-t@e-t.sk
web: www.e-t.sk
 
Spoločnosť Energy technologies, s.r.o. sa zaoberá činnosťou v oblasti TZB a energetiky, technológií a stavieb od roku 2004. Zákazníkovi sa snažíme poskytnúť služby, ktoré začínajú technickým poradenstvom, spracovaním optimálnej cenovej ponuky, pokračujú realizáciou diela a končia poskytovaním servisných služieb v období záručnej aj pozáručnej doby. Našou snahou je poskytnúť zákazníkom racionálne riešenia s dôrazom na efektívnosť vynaložených prostriedkov a zachovaní technicky vysokého štandardu.
 
Veríme, že s našou prácou budete spokojní a v uvedených oblastiach vám budeme môcť poskytovať viac, ako očakávané výkony.
 
 
 
 
Ing. Róbert Zvarka
konateľ spoločnosti